It Chef

Rco security - Stockholm Socken
nytt erbjudande (09/08/2020)

arbetsbeskrivning

Med sina smarta och säkra lösningar skapar RCO Security en trygg och smidig vardag. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens larm- och passersystem för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. RCO är just nu på en spännande tillväxtresa.\ N\n Alla produkter utvecklas och tillverkas på huvudkontoret i norra Stockholm.\ N\n RCO grundades 1976 och har etablerat sig som en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Idag finns RCO representerat i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Järfälla i Stockholm. Sammanlagt har RCO ca 90 medarbetare fördelade på Sverige, Finland och Norge där merparten arbetar i Sverige. RCO Security omsatte 2019 ca 268 mkr och har under de senaste åren uppvisat kraftig tillväxt. RCO Security ägs till 100 procent av Novax, som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.\ N\n Läs mer om oss via:
https:
//www.Rco.Se\ N\n A-Search söker IT Chef påuppdrag av vår kund RCO Security\ NI rollen som IT Chef på RCO ansvarar du för den långsiktiga IT-strategin för företaget samtidigt som du ansvarar för den dagliga driften och utvecklingen av den interna IT miljön. Ansvar sträcker sig över samtliga marknader där RCO verkar.\ N\nI rollen arbetar du innovativt och nyskapande. Du ser till att befintliga IT-system fungerar, att vi uppgraderar och moderniserar interna tekniska lösningar. Ansvar innefattar även att vara drivande i bolagets digitaliseringsagenda.\ N\nRCO är ett säkerhetsföretag och förväntas ha en hög mognad inom IT-säkerhet. IT-säkerhet eller cybersäkerhet är en central del av ansvaret som även innefattar koordinerande av arbetsuppgifter för GDPR och ansvarig för efterlevnad.\ N\nKundbehoven är under stor förändring i säkerhetsbranschen och RCO står inför övergången till molnbaserade lösningar. Ansvar innefattar framtagande och drift av molntjänster.\ N\nDitt arbete karaktäriserasav nära relation till beställare och god förståelse för medarbetarnas behov. Du är drivande i prioriteringen av IT relaterade frågor.\ N\nBefattningen är en viktig roll för RCO och för bolagets förmåga att uppnå långsiktiga mål. Ansvar innefattar att på bästa sätt bemanna IT, internt eller externt för att uppnå en effektiv hantering av alla IT relaterade ansvarsområden.\ N\n Nyckelansvarsområden:
\ N\n*RCOs interna IT-miljö ochförvaltning för samtliga marknader\ N*Drift av molntjänster\n*Utveckla den digitala arbetsplatsen på RCO\ N*Systemägarskap för samtligaIT-system\ N*Cybersäkerhet, IT-policy samt GDPR\ N*Följa och utvärdera IT-säkerhet, trender och nya innovationer i marknaden\ N*Upprätthåll kompetens och information runt IT-säkerhet, standarder, regler och lagar.\ N\n Erfarenhet \n\nVi söker dig som har arbetserfarenhet av digital utveckling och kvalificerat IT-arbete på en strategisk nivå. Då delar av IT-miljön är outsourcad är erfarenhet inom sourcing och leverantörsstyrning samt kravställning och avtalsuppföljning meriterande. God kännedom om säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen och informationssäkerhet med stor praktisk erfarenhet av att hantera gällande lagkrav. Ledarerfarenhet är meriterande.\ N\nGod kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt i både svenska och engelska samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med andra för att nå resultat.\ N\n Personlighet \n\nSom person ser vi gärna att du är lösningsorienterad, affärdriven, serviceinriktad och lyhörd. Du har ett strategiskt perspektiv med en förmåga att värdera verksamhetens behov och prioritera insatser för att skapa bästa möjliga effekt.\ N\nMeriterande om du har ett brinnande intresse för att för att hålla dig i ajour i den senaste utvecklingen inom IT &
säkerhet.\n\n Utbildning\ N\nRelevant akademisk utbildning är önskvärd.\ N\n Ansökan \n\nSök via www.Asearch.Se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.\ N\nFör frågor kontakta Rekryteringskonsult Johan Kjessler, 0708-53 32 32.\ N\nVälkommen med din ansökan!

Ansök nu om
It Chef

Du kommer att omdirigeras till en annan webbplats

flera egenskaper

Gå tillbaka