Säkerhetsspecialist Samhällssäkerhet (Norrbotniabanan)

Trafikverket - Luleå Socken
nytt erbjudande (08/08/2020)

arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter\ NSom specialist på sektionen för samhällssäkerhet arbetar du med att analysera, utveckla, implementera och följa upp arbetet med säkerhet och krishantering. Sektionen söker nu en säkerhetsspecialist som kommer vara knuten till program Norrbotniabanan.\ N\nSom säkerhetsspecialist kommer du att arbeta med skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Områden som informationssäkerhet, säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddade upphandlingar och krishantering är i fokus inledningsvis. Som ett led i detta kommer du även att hålla i utbildningar och övningar i programmen och du kommer att bidra till att ta fram nya arbetssätt och metoder i Trafikverkets verksamhetsområde "
Stora Projekt"
.\n\ NI denna roll kommer du att få möjligheten att arbeta med säkerhetsfrågor inom ett brett spektra och du kommer få chansen att utveckla och förbättra säkerhetsarbetet vidare. Du kommer att ha en nyckelroll för att främja en god säkerhetskultur i organisationen. Trafikverket håller på att utveckla säkerhetsorganisationen och detta innebär att du kommer vara med och forma det fortsatta säkerhetsarbetet och även kunna påverka innehållet i din roll.\ N\n Kvalifikationer \nVem är du?\ N\nFör att lyckas i rollen ärdu analytisk och arbetar bra med komplexa och mångfacetterade problem som du bryter ner i sina beståndsdelar. Du är dessutom självgående och driver ditt arbete effektivt på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Din samarbetsförmåga är god och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.\ N\n Vi söker dig som:
\ N\n*har en akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig\ N*har aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom säkerhetsområdet\ N*har goda kunskaper inom informationssäkerhet\ N*har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift\ N\n Meriterande är om du:
\ N\n*har arbetat med eller kunskap om metodstöd och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser och projektledning\ N*har erfarenhet av att leda,utveckla och följa upp kvalificerat risk- och säkerhetsarbete i en större organisation.\ N\nTjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.\ N\nTester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess.\ N\nDe första intervjuerna är planerade att hållas 24-25 augusti via Skype, intervju nr 2 kommer att hållas på plats på kontoret i Umeå.\ N\nDå annonsen kommer att ligga ute under semestertider kommer en viss fördröjning ske i återkoppling, men vi har ambitionen att höra av oss så snart som möjligt.\ N\n#norrbotniabanan\n\nDin ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.\ N\nInom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.\ N\nPå Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.\ N\n Ansökan \nTrafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.\ N\n Ansök senast \nDin ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-17\ N\n Upplysningar \n\n Rekryterande chef Carin Rencrantz\ N0101234186\n\n ST Airi Larsson\ N0101236243\n\n SEKO Per-ArneUtbult\ N0101232824\n\n SACO Roxan Saleh\ N0101236222

Ansök nu om
Säkerhetsspecialist Samhällssäkerhet (Norrbotniabanan)

Du kommer att omdirigeras till en annan webbplats

flera egenskaper

Gå tillbaka