Projektledare Överlämning Stora Stationer Ertms

Trafikverket - Skane
nytt erbjudande (09/08/2020)

arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter\ NFör dig som vill vara med påförändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som Projektledare för överlämning. Uppdraget innebär att tillsammans med mottagandekoordinatorn möjliggöra överlämning av ansvar, anläggning och förvaltningsdata till de förvaltande enheterna inom Trafikverket efter ibruktagning. Du planerar, koordinerar och genomför överlämnandet inom projektet tillsammans med mottagandekoordinatorn. Du är med från ett tidigt skede i projektet och identifierar krav på process, leveranser och strukturer från projektering, systemleverans, entreprenad och driftsättningen samt följer successivt upp dessa. Uppdraget omfattar både de gemensamma processer/strukturer som behövs för samtliga anläggningar och det specifika för respektive anläggning.\ N\nDu kommer arbeta inom respektive delprojekt som bildats för varje komplex anläggning och också tillsammans med projektledare för övergripande funktioner inom projekt Stora Stationer såsom säkerhetssamordnare och ansvarig för metod och arbetssätt. Din förmåga att bidra i samverkan inom projektet, med övriga delar av ERTMS-programmet och mottagande organisation inom Trafikverket är avgörande för att lyckas i uppdraget.\ N\nDet här är en långsiktig roll och du blir en viktig spelare för framgången i projektet. För rätt person väntar ett spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.\ N\n Kvalifikationer \nVem är du?\ N\nSom person tycker du om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ. Tjänsten innebär många kontaktytor och du behöver därför ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är affärsmässig och tydlig i din beställarroll.\ N\nVi söker dig som har\n\n*en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 hp), alternativt annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig\ N*flerårig aktuell erfarenhetav att ansvara för överlämning av anläggning från ett projekt till förvaltning där säkerhetsstyrning är en viktig del\ N*flerårig erfarenhet av att utforma överlämningsplan och vilka aktiviteter som ingår i överlämnandet.\ N*flerårig erfarenhet av att delta i investeringsprojekt i anläggning och dess projektprocess\ N*god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift\ N\nDet är meriterande om du har\ N\n*erfarenhet av överlämningav projekt som inneburit ställverksbyte på järnväg\ N*erfarenhet av signalsystemet ERTMS\ N*erfarenhet som projekteringsledare inom järnväg\ N\nPlaceringsort:
Malmö, Örebro, Solna, eller Göteborg\ N\nIntervjuer är planerade att ske via skype den 17/8 och 20/8\ N\nDin ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.\ N\nInom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.\ N\nPå Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.\ N\n Ansökan \nTrafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.\ N\n Ansök senast \nDin ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-10\ N\n Upplysningar \n\n Rekryterande chef Catarina Lotse\ N0101234506\n\n ST Airi Larsson\ N0101236243\n\n SEKO Per-ArneUtbult\ N0101232824\n\n SACO Roxan Saleh\ N0101236222

Ansök nu om
Projektledare Överlämning Stora Stationer Ertms

Du kommer att omdirigeras till en annan webbplats

flera egenskaper

Gå tillbaka